Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011021413335740
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Poetika a literárna onomastika v románe Gejzu Vámoša Atómy boha
Zdroj:Genologické a medziliterárne štúdie 3 : problémy prózy
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010
Lokácia:S. 73-85
ISBN:978-80-555-0231-1