Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010120210255690
Kategória:N/A
Autor:Andričíková Markéta (50%)
Autor:Andričík Marián (50%)
Názov:Pragmatický a estetický aspekt v preklade
Zdroj:O zážitkovosti a funkčnosti v literatúre pre deti a mládež : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 17.-18. októbra 2001 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 2002
Lokácia:S. 150-154
ISBN:80-89038-17-4
Ohlas:[4] RUSŇÁK, Radoslav 2009. Svetová literatúra pre deti a mládež v didaktickej komunikácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2009, s. 174. ISBN 978-80-555-0071-3.