Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010102814050873
Kategória:AEC
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Kultúra a súčasnosť alebo priestor na medziliterárne zbližovanie
Zdroj:Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie
Vydavateľské údaje:Brno : Tribun EU, 2010
Lokácia:S. 55-64
ISBN:978-80-7399-965-0
Ohlas:[4] ŠUŠA, Ivan 2011. Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2011, s. 142. ISBN 978-80-557-0122-6.