Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010102613032903
Kategória:AFD
Autor:Ali Taha Viktória (100%)
Názov:Roles of the universities in knowledge society and activity assessment of the University of Prešov in terms of its performance
Zdroj:Management 2010. (Part I.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development
Vydavateľské údaje:Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010
Lokácia:S. 368-376
ISBN:978-80-555-0257-1
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, Martina 2011. Využívanie inovatívnych metód výučby ako integrálnej súčasti procesuálnych pedagogických prístupov. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník . Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 113. ISBN 978-80-555-0277-9.