Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010081709134885
Kategória:BAB
Autor:Žiaková Katarína (8%)
Autor:Andraščíková Štefánia (10%)
Autor:Balková Danuša (2%)
Autor:Boledovičová Mária (2%)
Autor:Bóriková Ivana (2%)
Autor:Bujalková Mária (2%)
Autor:Čáp Juraj (2%)
Autor:Derňárová Ľubica (10%)
Autor:Dingová Michaela (2%)
Autor:Eliašová Anna (2%)
Autor:Farkašová Dana (3%)
Autor:Gurková Elena (18%)
Autor:Ižová Marcela (4%)
Autor:Kadučáková Helena (1%)
Autor:Koňošová Helena (1%)
Autor:Kubicová Ľudmila (2%)
Autor:Lehotská Mária (1%)
Autor:Magerčiaková Mariana (5%)
Autor:Moraučíková Eva (1%)
Autor:Musilová Mária (1%)
Autor:Nemčeková Mária (4%)
Autor:Palenčár Marián (6%)
Autor:Peťková Jana (5%)
Autor:Pochybová Martina (4%)
Autor:Prokšová Gabriela (5%)
Autor:Simočková Viera (1%)
Autor:Slezáková Zuzana (3%)
Autor:Tomagová Martina (8%)
Autor:Vicáňová Michaela (5%)
Autor:Vörösová Gabriela (3%)
Autor:Zamboriová Mária (4%)
Autor:Závodná Vlasta (3%)
Autor:Zrubáková Katarína (1%)
Názov:Ošetrovateľský slovník
Vydavateľské údaje:Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2009
Rozsah:218 s.
ISBN:978-80-8063-315-8
Ohlas:[4] LÍŠKOVÁ, Miroslava 2013. Výchova k zdraviu v kontexte ošetrovateľstva – retrospektíva a perspektíva. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s. 159. ISBN 978-80-558-0277-0.
Ohlas:[4] VÖRÖSOVÁ, Gabriela 2013. Diagnóza v ošetrovateľstve. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013, s. 248. ISBN 978-80-558-0233-6.