Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010080414391254
Kategória:AFC
Autor:Alcnauer Július (100%)
Názov:Informatics for managers - new approaches
Zdroj:HotelLink : a hotel, restaurant and gastronomy business journal
Lokácia:Vol. 10, no. 13-14 (2009), p. 22-25
ISSN:1451-5113
Ohlas:[4] CHAPČÁKOVÁ, A., HEČKOVÁ, J. 2010. Influence of crisis on assesment of companies using the revenue methods. In Management 2010. (Part I.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, s. 29. ISBN 978-80-555-0257-1.