Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010062310044834
Kategória:AFD
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Tej Juraj (50%)
Názov:Potreba univerzít v znalostnej spoločnosti pri rozvoji regiónov
Zdroj:Úloha univerzít v regionálnom rozvoji : (recenzovaný zborník z vedeckej konferencie)
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2009
Lokácia:S. 9-20
ISBN:978-80-7097-791-0
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana 2011. Rozvoj a vzdelávanie ľudských zdrojov ako integrálna súčasť personálneho marketingu. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 38. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, Martina 2011. Využívanie inovatívnych metód výučby ako integrálnej súčasti procesuálnych pedagogických prístupov. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 114. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[4] JURKOVÁ, Jana 2011. Distribúcia – nástroj marketingového mixu vysokých škôl. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník . Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 173. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[3] JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. 2011. New trends in field of education at the university – competitive advantage. In Nowe kierunki metody techniki w zarzadzianiu i marketingu, ISSN 1428-1600. Czestochowa : Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2011, s. 28. ISBN 978-83-61118-43-5.
Ohlas:[3] JURKOVÁ, Jana 2012. Marketing vzdelávacích inštitúcií v kontexte spotrebiteľského správania ich zákazníkov. 1. vyd. Praha : University Press, 2012, s. 104. ISBN 978-80-905189-4-0.
Ohlas:[3] ŠIRÁ, E. 2014. Analyses of selected research and development indicators in Slovakia and Spain. In Eksystencijni ta komunikatyvni pytanňa upravlinňa. Sumy : Sumskyj deržavnyj universytet, 2014, s. 24.
Ohlas:[4] ŠIRÁ, Elena 2014. The level of research and development indicators in selected countries. In Transactions of the Universities of Košice : research report from the Universities of Košice, ISSN 1335-2334. 2014, no. 3, s. 110.
Ohlas:[1] VADKERTIOVA, Andrea 2012. The third role of universities and its benefits in the woodworking industry. In Wood and furniture industry in times of change - New trends and challenges. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012, s. 259. ISBN 978-80-8105-374-0.
Ohlas:[4] VAVREK, Roman 2015 [cit. 2016-05-20]. Publikácia ako súčasť rozpočtu - prípadová štúdia Fakulta manažmentu na Prešovskej univerzite v Prešove. In Proceedings of the International scientific correspondence conference EAEP 2015 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2016-05-20], s. 230. ISBN 978-80-555-1381-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kotulic24>