Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010051811315781
Kategória:AFD
Autor:Angelovič Martin (100%)
Názov:Regionálne disparity v Srbsku na úrovni okruhov
Zdroj:Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Podhájska 1.-2.12.2009
Vydavateľské údaje:Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2009
Lokácia:S. 16-23
ISBN:978-80-970277-0-4
Ohlas:[1] BUCHER, Slavomír 2014. Regionálne disparity na Slovensku vo svetle socioekonomických ukazovateľov. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2014, s. 105. ISBN 978-80-210-6840-7.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, Jana 2011. Vplyv globalizácie maloobchodu na nákupné správanie sa zákazníkov a ich akceptáciu veľkoplošných predajní. In Folia geographica 17. Prírodné vedy : vyšlo pri príležitosti 50. výročia existencie samostatnej katedry geografie, ISSN 1336-6157. 2011, roč. 52, č. 17, s. 270.