Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Babotová Ľubica (100%)
Názov:Spoločenské a dejinné jedinečnosti formovania Rusínov-Ukrajincov v slovanskej Európe (následky kultúrnej netolerancie v 19. storočí)
Zdroj:Történeti tanulmányok : a Debreceni egyetem történeti intézetének kiadványa
Lokácia:sz. 15 (2009), s. [311]-317
ISSN:1217-4602