Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Babotová Ľubica (100%)
Názov:Literárnohistorický kontext a vývinové zvláštnosti literatúry a kultúry Rusínov-Ukrajincov v 19. storočí : spoločenské, kultúrne a duchovné východiská
Zdroj:Genologické a medziliterárne štúdie : priesečníky umenia a vedy
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009
Lokácia:S. 158-182
ISBN:978-80-8068-964-3