Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Balogová Beáta (100%)
Názov:Seniori
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2009
Rozsah:158 s.
ISBN:978-80-89295-18-0
Ohlas:[4] Spolupráca slovenskej a českej sociológie. In Spravodajca SSS pri SAV. 2011, č. 2, s. 8.
Ohlas:[4] Kvalita života seniorov: domény a indikátory. In Kvalita života seniorov a pohybová aktivita ako jej súčasť. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2011, s. 66. ISBN 978-80-7165-857-3.
Ohlas:[4] Vplyv pohybového programu na úroveň vybraných pohybových schopností senioriek. In Kvalita života seniorov a pohybová aktivita ako jej súčasť. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2011, s. 129. ISBN 978-80-7165-857-3.
Ohlas:[4] Potenciál a štruktúra voľného času seniorov. In Kvalita života seniorov a pohybová aktivita ako jej súčasť. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2011, s. 153. ISBN 978-80-7165-857-3.
Ohlas:[4] Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2014, s. 192. ISBN 978-80-89726-25-7.
Ohlas:[4] Význam sociálneho kapitálu pre kvalitu života senioriek a seniorov v zariadeniach pre seniorov. In Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 329. ISBN 978-80-555-1083-5.
Ohlas:[4] Duchovný rozmer života seniorov. In Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 375. ISBN 978-80-555-1083-5.
Ohlas:[4] Kognitívna a psychomotorická aktivizácia v pomáhajúcich profesiách. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 88. ISBN 978-80-557-0716-7.
Ohlas:[4] Využitie aktivizačných techník u chorých s demenciou. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov, 2020, s. 130. ISBN 978-80-555-2428-3.