Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Suhányiová Alžbeta (100%)
Názov:Náklady a výnosy finančného lízingu u prenajímateľa
Zdroj:Finančný poradca podnikateľa
Lokácia:č. 9 (1998), s. 87-90
Ohlas:[4] Manažment projektov – vybrané oblasti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 126. ISBN 978-80-555-0123-9.