Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Edukácia detí rómskeho etnika
Zdroj:Multikulturalita a komunikatívne kompetencie [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára, Prešov 5.11.2009
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009
Lokácia:S. 56-64
ISBN:978-80-5550089-8