Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010011409082554
Kategória:ACB
Autor:Alberty Roman (4%)
Autor:Baník Rastislav (4%)
Autor:Csatáryová Mária (8%)
Autor:Daxnerová Oľga (4%)
Autor:Drimal Marek (4%)
Autor:Dubcová Alena (4%)
Autor:Gáper Ján (4%)
Autor:Holec Stanislav (4%)
Autor:Hruška Martin (4%)
Autor:Kmeťová Jarmila (4%)
Autor:Kramáreková Hilda (4%)
Autor:Krempaský Július (4%)
Autor:Marenčík Alojz (4%)
Autor:Melicherčík Milan (4%)
Autor:Melicherčíková Danica (4%)
Autor:Ondrejka Stanislav (4%)
Autor:Raganová Jana (4%)
Autor:Rakovská Mária (4%)
Autor:Riman J. (4%)
Autor:Skoršepa Marek (4%)
Autor:Spodniaková Pfefferová Miriam (4%)
Autor:Stollárová Nadežda (4%)
Autor:Šanderová Iveta (4%)
Autor:Tomášik Boris (4%)
Názov:Prírodné vedy : integrovaný prístup
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2008
Rozsah:358 s.
ISBN:978-80-8083-563-7