Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Derevjaníková Anna (100%)
Názov:Bohoslužobný spev Pravoslávnej cirkvi (hudobno-teologická štúdia)
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XXI (6)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 1998
Lokácia:S. 172
ISBN:80-88722-50-0
Ohlas:[4] Po stopách znamenného raspevu. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 206. ISBN 978-80-8068-998-8.