Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009102715272390
Kategória:BED
Autor:Ali Taha Viktória (100%)
Názov:Význam univerzít pre rozvoj regiónov v rozvíjajúcej sa znalostnej spoločnosti
Zdroj:Implementácia špecifických znalostných a marketingových modelov a nástrojov v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009
Lokácia:S. 109-116
ISBN:978-80-555-0060-7