Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009100911591801
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Podmienky individuálneho začlenenia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do základnej školy
Zdroj:Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009
Lokácia:S. 762-766
ISBN:978-80-555-0024-9