Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009100910031195
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (50%)
Autor:Hučík Ján (50%)
Názov:Úlohy a činnosti sociálneho pracovníka v reedukačnom centre
Zdroj:Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti : zborník príspevkov : 1. Česko-Slovenská vedecká konferencia 22.-23.5.2009 - Bratislava, Slovenská republika
Vydavateľské údaje:Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009
Lokácia:S. 470-475
Ohlas:[3] OLÁH, M., MRÁZKOVÁ, I., KOVÁCS, K. et al. 2011. Legal adoptation of socio-legal protection of children and social guardianship in Slovak republic. In Clinical social work : international scientific group of applied preventive medicine I - GAP Vienna, Austria, ISSN 2222-386X. 2011, vol. 2, no. 3, s. 23.