Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009100209570692
Kategória:AFD
Autor:Žultáková Silvia (60%)
Autor:Andraščíková Štefánia (50%)
Názov:Úlohy komunitnej starostlivosti v pôrodnej asistencii
Zdroj:Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodného sympózia konaného pod záštitou rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., 10.-11. september 2009, Nitra, Slovenská republika
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, 2009
Lokácia:S. 1058-1063
ISBN:978-80-8094-554-1