Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009100113511112
Kategória:BED
Autor:Andraščíková Štefánia (60%)
Autor:Žultáková Silvia (30%)
Autor:Derňárová Ľubica (10%)
Názov:Monitoring rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie žien, dieťaťa, rodiny v komunitnej starostlivosti
Zdroj:Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodného sympózia konaného pod záštitou rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., 10.-11. september 2009, Nitra, Slovenská republika
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, 2009
Lokácia:S. 54-58
ISBN:978-80-8094-554-1
Ohlas:[4] SCHLOSSEROVÁ, Alena 2013. Výživa a jej vplyv na reprodukčné zdravie žien. In Rizikové stavy v reprodukčnom období života ženy. Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 46. ISBN 978-80-5555-0983-9.