Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009061811220914
Kategória:AFC
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Dodecký Jaroslav (50%)
Názov:Process of strategic programme documents creation and programme of economic and social development of town Prešov
Zdroj:New economic challenges : 1 st international PhD students conference; 21.1.-22.1.2009, Brno, Czech Republic
Vydavateľské údaje:Brno : Masarykova univerzita, 2009
Lokácia:S. 240-246
ISBN:978-80-210-4815-7
Ohlas:[4] TEJ, Juraj 2009. Regionálna inovačná stratégia v Prešovskom samosprávnom kraji ako nástroj akcelerácie regionálneho rozvoja v kontexte regionálnych inovačných aktérov. In Implementácia špecifických znalostných a marketingových modelov a nástrojov v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 86. ISBN 978-80-555-0060-7.
Ohlas:[4] BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I., GBUROVA, J., KOMAROVÁ, M. 2010. Manažment projektov – vybrané oblasti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 123. ISBN 978-80-555-0123-9.
Ohlas:[4] ČVERHOVÁ, Daniela 2010. Using total rewards - the road to attract and retain employees. In Management 2010. (Part I.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, s. 240. ISBN 978-80-555-0257-1.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. 2011. Podnikové financie. 3. dopl. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, s. 257. ISBN 978-80-555-0311-0.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, Sylvia 2011. Analýza metód modelovania a kvantifikácie vplyvu determinujúcich činiteľov na prognózovania vo finančnom manažmente malých a stredných podnikov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, s. 136. ISBN 978-80-555-0310-3.