Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2009051211322477
Kategória:AAA
Autor:Anagnostópoulos Stéfanos K. (20%)
Autor:Zozuľak Ján (80%)
Názov:Viera a skutky
Vydavateľské údaje:Praha : Orthodoxia - vzdělávací centrum, 2009
Rozsah:88 s.
ISBN:978-80-254-4111-4
Edícia:Séria: Patristická knižnica ; 12
Ohlas:[6] KUZYŠIN, Bohuslav 2009. Viera a skutky. Harmonická publikácia odrážajúca teologickú aj duchovnú skúsenosť. In Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ISSN 0139-9012. 2009, roč. 55, č. 5, s. 33.
Ohlas:[3] ZOZUĽAKOVÁ, Viera 2010 [cit. 2010-12-07]. Výchova k duchovnému zdraviu. In Duchowosc jako socjalny czynnik rozwoju spoleczenstwa w Polsce i na Slowacji : miedzynarodowa konferencja naukowa, 25 lutego 2010 w Domu Polsko-Słowackim (ul. Rynek 1) w Gorlicach [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-12-07], s. 241. ISBN 978-83-931180-0-7. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,314,0,DUCHOWO%C5%9A%C4%86_JAKO_SOCJALNY_CZYNNIK_ROZWOJU_SPO%C5%81ECZE%C5%83STWA_W_POLSCE_I_NA_S%C5%81OWACJI.html>