Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Babotová Ľubica (100%)
Názov:Vážené dámy, vážení páni, milí študenti a hostia!
Zdroj:Hladomor na Ukrajine v rokoch 1932-1933: genocída ukrajinského národa : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej 75-výročiu hladomoru v Ukrajine, konanej v Prešove 23. novembra 2007
Vydavateľské údaje:Prešov : Polygraf, 2008
Lokácia:S. 4-5
ISBN:987-80-969928-0-5