Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Človek ako mravný subjekt
Zdroj:Kríza filozofie - filozofia krízy? : zborník príspevkov z 1. výročného stretnutia SFZ, (12.-14. september 1997)
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské filozofické združenie, 1998
ISBN:80-967988-3-9
Ohlas:[4] Filozofické a etické pohľady do športovej humanistiky. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001, s. 122. ISBN 80-968252-7-5.