Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008121214172801
Kategória:BED
Autor:Andraščíková Štefánia (40%)
Autor:Žultáková Silvia (25%)
Autor:Derňárová Ľubica (25%)
Autor:Pažinková M. (10%)
Názov:Vzdelávanie pôrodných asistentiek v Európe - aproximácia a harmonizácia štandardov
Zdroj:Molisa 5 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2008
Lokácia:S. 6-8
ISBN:978-80-8068-882-0
Ohlas:[4] ELIAŠOVÁ, A., ZÁVODNÁ, V. 2012. Dejiny pôrodnej asistencie. [1. vyd.]. Prešov : [Prešovská univerzita v Prešove], 2012, s. 134. ISBN 978-80-555-0569-5.