Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008121213494373
Kategória:ACB
Autor:Andraščíková Štefánia (5%)
Autor:Cibríková Silvia (20%)
Autor:Eliašová Anna (5%)
Autor:Kovaľová Eva (5%)
Autor:Kyslan Karol (40%)
Autor:Kyslan K. (20%)
Autor:Magurová Dagmar (5%)
Názov:Chirurgia I : vybrané kapitoly z chirurgie pre štúdium ošetrovateľstva
Vydavateľské údaje:Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2008
Rozsah:181 s.
ISBN:978-80-8063-298-4
Ohlas:[4] HLOCH, S., MAGUROVÁ, D., VALÍČEK, J. et al. 2011. Hydroabrazívne delenie v ortopédii. 1. vyd. Prešov : Expresprint, 2011, s. 150. ISBN 980-80-970623-4-7.
Ohlas:[4] MAGUROVÁ, D., HLOCH, S., KĽOC, J. et al. 2012. Zvýšenie kvality ošetrovateľského manažmentu aplikáciou hydroabrazívneho delenia v ortopedickej praxi. In Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie : II. zväzok. Prešov : Ústav sociálnych vecí a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2012, s. 207. ISBN 978-80-89464-10-4.