Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008112511151725
Kategória:N/A
Autor:Andrejovský Pavol (50%)
Autor:Huttmanová Emília (50%)
Názov:Moznosti riešenia problémov starých záťaží vo vybranom regióne Slovenska
Zdroj:Riešenie regionálnych disparít v prírodnom a hospodárskom prostredí
Vydavateľské údaje:Nitra : SAPV, 2007
Lokácia:S. 17-22
ISBN:978-80-89143-55-9
Ohlas:[4] HEČKOVÁ, J., CHAPČÁKOVÁ, A. 2008. Teoretické východiská problematiky konkurenčnej schopnosti ekonomiky. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2008. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 208. ISBN 978-80-8068-798-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic7/index.html>
Ohlas:[1] MAJERNÍK, M., BOSÁK, M., ANDREJKOVIČ, M. et al. 2012. Prevention of environmental risks of tailings ponds. In SGEM 2012 : 12 th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings; Volume V. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012, s. 619-626.