Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008102415232992
Kategória:AFD
Autor:Zubal Pavol (100%)
Názov:Cudzojazyčná príprava v podmienkach základnej školy; ciele, stratégie : (miesto cudzojazyčného literárneho textu vo vyučovaní cudzieho jazyka v školskej praxi)
Zdroj:Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008
Lokácia:S. 662-674
ISBN:978-80-8068-795-3