Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008102408053103
Kategória:AAB
Autor:Žiaková Eva (33%)
Autor:Balogová Beáta (33%)
Autor:Ráczová Beáta (33%)
Názov:Osamelosť ako sociálny a psychologický jav : prežívanie osamelosti vo vybraných sociálne rizikových skupinách
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008
Rozsah:174 s.
ISBN:978-80-8068-731-1
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 86 ; AFPh UP 205/287
Ohlas:[1] ŠIŇANSKÁ, K., KOČIŠOVÁ, A. 2017. Starostlivosť o seba v sociálnej práci ako inšpirácia pre vznikajúcu oblasť onkologickej sociálnej práce. In Sociální práce=Sociálna práca : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci=časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci, ISSN 1213-6204. 2017, vol. 17, no. 5, s. 68.
Ohlas:[4] GERMUŠKA, Erik 2019. Geopolitika, globalizácia a sociálna sféra. In Školská sociálna práca, ISSN 2453-7543. 2019, vol. 5, no. 2, s. 36, 38.