Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008102015323056
Kategória:AFD
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Dokumenty k povstaniu r. 1831 v Archíve gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove
Zdroj:Východoslovenské roľnícke povstanie 1831 : referáty z odborného seminára, 7. september 2006, Vranov n. T
Vydavateľské údaje:Hanušovce nad Topľou : Vlastivedné múzeum, 2007
Lokácia:S. 21-24
ISBN:978-80-969862-0-0
Ohlas:[4] LIŠKA, Anton 2012. Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 117. ISBN 978-80-555-0691-3.
Ohlas:[3] LIŠKA, Anton 2013. Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo farnostiach a dekanátoch Prešovskej eparchie. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 165. ISBN 978-80-555-1040-8.
Ohlas:[4] LIŠKA, Anton 2013. Predstavenie dobových dokumentov o liečbe cholery rímskokatolíckym kňazom Jánom Morvayom počas epidémie v roku 1831 a popis liečby cholery na základe jeho odporúčaní. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2013, roč. 4, č. 1, s. 287.
Ohlas:[4] LIŠKA, Anton 2013. Opatrenia biskupa Gregora Tarkoviča zavádzané v Prešovskej eparchii počas epidémie v roku 1831. In Notitiae historiae ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis, ISSN 1338-9572. 2013, roč. 2, č. 1, s. 72.