Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008061710182325
Kategória:AFG
Autor:Andraščíková Štefánia (50%)
Autor:Derňárová Ľubica (50%)
Názov:Súčasné trendy vzdelávania pôrodných asistentiek vo vzťahu k potrebám a stavu praxe
Zdroj:Mateřství - Sborník z konference porodních asistentek a dětských sester [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z odborného semináře
Vydavateľské údaje:Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických studií, 2008
ISBN:978-80-7318-700-2