Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008052909415981
Kategória:N/A
Autor:Andrejovský Pavol (50%)
Autor:Adamišin Peter (50%)
Názov:Ekonomický prínos využívania obnoviteľných zdrojov
Zdroj:Teoretické aspekty prierezových ekonomík
Vydavateľské údaje:Košice : Royal Unicorn, 2004
Lokácia:S. 8-16
ISBN:80-8073-2002-7
Ohlas:[4] DUŠECINOVÁ, Alena 2004. Ekonomické zhodnotenie a možnosti nakladania s komunálnym odpadom v meste Krompachy. In Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EÚ : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konanej dňa 11.-12.11.2004 v Nitre. Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2004, s. 51.