Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008052713451709
Kategória:BDF
Autor:Andraščíková Štefánia (70%)
Autor:Žultáková Silvia (30%)
Názov:Pôrodná asistencia v Európe
Zdroj:Sestra a lekár v praxi : časopis pre zdravotníckych pracovníkov a iných zdravotníckych pracovníkov
Lokácia:Roč. 7, č. 1-2 (2008), s. 33-34
ISSN:1335-9444
Ohlas:[4] SIMOČKOVÁ, Viera 2011. Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2011, s. 173. ISBN 978-80-8063-362-2.
Ohlas:[4] SIMOČKOVÁ, V., NAĎOVÁ, M. 2011. Uvedomelá fertilita. In Molisa 8 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2011, s. 131. ISBN 978-80-555-0507-7.