Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007111515344762
Kategória:AFC
Autor:Andrejovský Pavol (25%)
Autor:Bosák Martin (25%)
Autor:Adamišin Peter (25%)
Autor:Dušecinová Alena (25%)
Názov:Business managements trends of approaches to environmental problems and their economic aspects
Zdroj:Proizvodstvo. Technologija. Ekologija : sbornik naučnych trudov. No 10. Tom 3 (časť 1)
Vydavateľské údaje:Moskva : Moskovskij gosudarstvennyj technologičeskij universitet "Stankin", 2007
Lokácia:S. 639-647
ISBN:978-5-8037-0394-5
Ohlas:[3] RÁKOŠ, Juraj 2008. Controlling a jeho využitie v malých a stredných podnikoch. In Hradecké ekonomické dny 2008 : strategie rozvoje a regionů a států; Hradec Králové, 5.2.-6.2.2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-202-2.