Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007102813053171
Kategória:ACD
Autor:Andreanský Eugen (100%)
Názov:Možné a fikčné svety v prostredí sémantiky, filozofie a literárnej teórie
Zdroj:Teória umeleckého diela : literárnovedné a spoločenskovedné súvislosti, vzťahy a dotyky
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007
Lokácia:S. 97-130
ISBN:978-80-8068-610-9