Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007102210332720
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Názory učiteľov na kompetencie cvičných učiteľov v špeciálnych školách a zariadeniach
Zdroj:História, súčasnosť a perspektívy pedagogickej praxe v príprave učiteľov elementaristov [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej elektronickej konferencie : Prešov október - december 2006
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2006
Lokácia:S. 81-85
ISBN:80-8068-573-8