Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007073115155004
Kategória:AFC
Autor:Žolnová Jarmila (50%)
Autor:Hučík Ján (50%)
Názov:Etika v starostlivosti o klientov v špeciálno-pedagogickom poradenstve na Slovensku
Zdroj:Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství : etika v péči o klienta
Lokácia:č. 48 (2007), s. 12-15
ISSN:1214-7230
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, Júlia 2012. O profesijnej etike pre špeciálnych pedagógov. In Profesijná etika – minulosť a prítomnosť. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2012, s. 276. ISBN 978-80-555-0674-6.