Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007073114232096
Kategória:BDE
Autor:Žolnová Jarmila (50%)
Autor:Lištiak Mandzáková Stanislava (50%)
Názov:Komparácia výchovného štýlu učiteľov špeciálnej základnej školy, základnej školy a základnej školy pri reedukačnom domove pre deti
Zdroj:Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
Lokácia:roč. 17, č. 1-2 (2007), s. 38-48
ISSN:1211-2720
Ohlas:[4] MANDZÁKOVÁ, Stanislava 2009. Závislosť edukačného štýlu učiteľov z hľadiska miery direktivity a miery motivácie žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou. In Efeta - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postinutím, ISSN 1335-1397. 2009, č. 4, s. 14.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., MAĽUKOVÁ, S. 2012. Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie. 1. vyd. Prešov : Grafotlač, 2012, s. 157. ISBN 978-80-89561-03-2.
Ohlas:[3] SVATOŠ, Tomáš 2011 [cit. 2015-05-21]. Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního systému. In Studia paedagogica [online], ISSN 2336-4521. 2011 [cit. 2015-05-21], vol. 16, no. 1, s. 190. Dostupný na internete <http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/128/230>