Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gavura Ján (100%)
Názov:Systola, gloriola a vlčí vlčí mak
Zdroj:Romboid
Lokácia:Roč. 33, č. 8 (1998), s. 68-70
ISSN:0231-6714
Ohlas:[4] Ondrejková, Anna. In Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005, s. 417.
Ohlas:[4] Ondrejková, Anna (1954). In Spisovatelia [online]. Bratislava : Literárne informačné centrum, [2010, cit. 2011-09-21]. Dostupný na internete <http://www.litcentrum.sk/39925>