Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007011810354914
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Diagnostika sociálnej klímy v triedach odborných učilíšť pri reedukačných domovoch pre mládež
Zdroj:Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike : zborník z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie 13.-15. októbra 2005 v Prešove
Vydavateľské údaje:Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006
Lokácia:S. 146-149
ISBN:80-8063-220-0