Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007011619100145
Kategória:AFD
Autor:Žiaková Eva (100%)
Názov:Stratégie zvládania onkologického ochorenia žien ako jeden z aspektov ich kvality života
Zdroj:Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 2004 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2005
Lokácia:S. [459]-463
ISBN:80-8068-425-1