Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007011617320910
Kategória:AED
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Malé sťahovanie národov : (migrácia obyvateľstva po satmárskom mieri v severovýchodnej časti Uhorska)
Zdroj:Povstanie Františka II. Rákocziho 1703-1711 (v novšom priblížení)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005
Lokácia:S. 313-319
ISBN:80-8068-402-2
Ohlas:[4] ŠOLTÉS, Peter 2009. Tri jazyky, štyri konfesie. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009, s. 217. ISBN 978-80-970060-6-8.
Ohlas:[3] ŠOLTÉS, Peter 2010. Toleranz vor dem Tolerazpatent?. In Annales Universitatis Apulensis : series historica, ISSN 1453-9314. 2010, num. spec. , s. 70.