Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007011014423560
Kategória:AEF
Autor:Andreanský Eugen (100%)
Názov:Možné a fikčné svety v prostredí sémantiky, filozofie a literárnej teórie
Zdroj:Teória umeleckého diela. Metodológia vedy a metodológia literárnej vedy [elektronický dokument] : výber z prednášok pre doktorandov študijného programu 2.1.23 teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry v kreditovom systéme štúdia, ktoré sa uskutočnili na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v akademickom roku 2005/2006
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, 2006
Lokácia:S. 157-183
ISBN:80-8068-510-X