Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006121809245185
Kategória:BDF
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Diagnostika aktuálnej sociálnej klímy v triedach odborných učilíšť pri reedukačných domovoch pre mládež
Zdroj:Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva
Lokácia:Roč. 5, č. 1 (2006), s. 36-42
ISSN:1336-3689