Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006121316322125
Kategória:AFD
Autor:Andričíková Markéta (100%)
Názov:Spomienková próza ako výraz literárnych tradícií
Zdroj:K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2006
Lokácia:S. 257-265
ISBN:80-8068-463-4