Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Antoničová Irena (50%)
Autor:Krajčová Nadežda (50%)
Názov:K niektorým špecifikám spoločenského života Rómov
Zdroj:Identita ve vztahu k národnostním menšinám [elektronický zdroj] : mezinárodní konference 5. setkání národnostních menšin, 24. setkání Hnutí R, 10.-11. listopadu 2005
Vydavateľské údaje:Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006
Lokácia:S. 146-149
ISBN:80-903727-0-8
Ohlas:[4] Streamling teaching science. In 19th conference of Slovak physicists : proceedings. [Bratislava] : Slovak Physical Society, 2013, s. 72. ISBN 978-80-970625-8-3.
Ohlas:[3] Vplyv rodinnej výchovy na dieťa. In Slavjanska kuľtura ta pysemnisť: mynule i sučasnisť. Užhorod : Kyjivskyj slavistyčnyj universytet, 2012, s. 366.
Ohlas:[4] Nové trendy pri zefektívňovaní výučby. In Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11.12.2012 v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2013 [cit. 2014-04-115], s. 416. ISBN 978-80-555-0825-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1>