Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Antoničová Irena (50%)
Autor:Pochanič Ján (50%)
Názov:Emocionálna inteligencia - jednota srdca a rozumu
Zdroj:Psychologická revue I [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2006
Lokácia:S. 23-41
ISBN:80-8068-507-X
Ohlas:[4] Ako sa ubrániť syndrómu vyhorenia. In Pán učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov, ISSN 1336-7161. 2009, roč. 3, č. 6, s. 12.