Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006112015535934
Kategória:BEC
Autor:Andraščíková Štefánia (33%)
Autor:Eliašová Anna (33%)
Autor:Derňárová Ľubica (33%)
Názov:Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov vo vybraných odboroch v Slovenskej republike
Zdroj:Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství : sborník příspěvků I. Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí
Vydavateľské údaje:Opava : Slezská univerzita, 2006
Lokácia:S. 10-11
ISBN:80-7248-388-9
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, E. et al. 2007. Časová náročnosť výkonov dentálneho hygienika v hygienickej fáze a v recalle. In Molisa 4 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2007, s. 71.
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, E. et al. 2007. Význam práce dentálneho hygienika v individuálnej ústnej hygiene hodnotený zlepšením stavu ústnej hygieny vyšetrenej indexom CPITN pre potreby ošetrenia parodontu. In Molisa 4 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2007, s. 82.
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, E. et al. 2007. Význam práce dentálneho hygienika v individuálnej ústnej hygiene hodnotený zlepšením stavu ústnej hygieny a stavu kazivosti vyšetrenej indexom CPITN pre potreby ošetrenia parodontu. In Molisa 4 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2007, s. 76.
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, E. et al. 2007. Význam práce dentálneho hygienika a jej význam vo vzťahu k zápalu ďasien - zlepšením stavu ústnej hygieny vyšetrenej indexom PBI. In Molisa 4 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2007, s. 86.
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, E. et al. 2007. Význam práce dentálneho hygienika v skupinovej prevencii v projekte Zdravý úsmev hodnotený znížením kazivosti u 7-9 ročných detí. In Molisa 4 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2007, s. 90.
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, E. et al. 2007. Význam práce dentálneho hygienika v skupinovej prevencii v projekte Zdravý úsmev hodnotený znížením kazivosti u 9-12 ročných detí. In Molisa 4 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2007, s. 93.
Ohlas:[3] SLEZÁKOVÁ, Zuzana 2008. Profesijné tituly sestier a pôrodných asistentiek v Slovenskej republike a ich uznávanie. In Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství III : sborník příspěvků III. Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 79. ISBN 978-80-7248-470-6.
Ohlas:[3] KOVAĽOVÁ, Eva 2007. Význam práce dentálneho hygienika v profesionálnej ústnej hygiene parodontologických pacientov hodnotený zlepšením stavu ústnej hygieny vyšetrenej indexom CPITN . In Česká stomatologie. Praktické zubní lékařství : dvouměsičník pro odbornou stomatologickou veřejnost. 2007, roč. 107/55, č. 5, s. 128.
Ohlas:[3] KOVAĽOVÁ, Eva 2007. Efektivita hygienickej fázy u rôznych typov pacientov vo vzťahu k stavu ústnej hygieny hodnotená indexom CPITN . In Česká stomatologie. Praktické zubní lékařství : dvouměsičník pro odbornou stomatologickou veřejnost. 2007, roč. 107/55, č. 6, s. 159.
Ohlas:[4] MAGUROVÁ, D. et al. 2008 [cit. 2008-01-14]. Základy edukácie a jej využitie v ošetrovateľskej praxi. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008 [cit. 2008-01-14]. ISBN 978-80-8068-834-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FZ/Magurova1/index.html>
Ohlas:[4] SLEZÁKOVÁ, Zuzana 2009. Profesijné tituly sestier. In Sestra a lekár v praxi. 2009, roč. 8, č. 1-2, s. 10.
Ohlas:[3] ZÁVODNÁ, V., SLEZÁKOVÁ, Z. 2009. Súčasné smerovanie vzdelávania riadiacich zdravotníckych pracovníkov. In Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV : sborník příspěvků IV. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí konané dne 5.-6. května 2009. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2009, s. 163. ISBN 978-80-7248-521-5.