Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006031310114399
Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Z vývinu slovenskej autorskej rozprávky : (od tradície po postmoderný výraz)
Zdroj:Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.9.2005 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Lokácia:S. 689-699
ISBN:80-8068-354-9
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav 2010. Současná slovenská literatura pro děti a mládež z pohledu české badatelské reflexe. In Genologické a medziliterárne štúdie 2. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 120. ISBN 978-80-555-0187-1.