Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021414241925
Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Genologické zmýšľanie v slovenskom literárnom romantizme
Zdroj:Slovanský romantizmus - obraz človeka v slovanskom romantizme : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 11. novembra 2004
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005
Lokácia:S. 90-95
ISBN:80-8083-070-3